تبلیغات
MBLAQ 1st Iranian A+ club - G.O & Mir T.W.I.T.T.E.R UPDATE
MBLAQ 1st Iranian FanClub
تاریخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391
نویسنده : DJ Aram


@MBLAQGO 어제 낮부터 하루종일 작업하다가 몇시간 전에 데려온 놈ㅋㅋ 어렸을 때 부터 악어를 좋아했는데 키우게 될줄이야!!!!! 요놈 아직 이름이 없어요~ 같이 지어봅시다!

[TRANS] Working all day long from yesterday afternoon, I brought this a few hours ago keke
I have liked a crocodile since I was a child, but I never think I'd keep it !!!!!
This has no name yet~ Let's make it together!
از دیروز بعد از ظهر تمام روز رو کار کردم و اینو چند ساعت پیش آوردم
من از وقتی بچه بودم کورکودیل رو دوست داشتم ولی هیچ وقت فکرشم نمیکردم یکشونو نگه دارم این هنوز اسمی نداره بیاین با هم براش اسم انتخاب کنیم
( یعنی من الان به این داداشم چی بگم؟؟!!
  )Look at it's side view..Mir : Browny and Pinky who will bring joy to my room.. If you see them in person they are really small lol they fit in my palm lol

برونی و پینکی که قراره لذت و خوشی رو به اتاقم بیارن ... اگه از نزدیک ببینینشون خیلی کوچیکن تو کف دستم جا میشن...
( وای میر تو دیگه نه....
  )

همین طور پیش بریم فردا جونی هم تمساح میارهموضوعات مرتبط: Mir photos , G.O photos , MBLAQ daily photos ,
آخرین مطالب